27 oktober 2008

Bruk av plast i fremtidens produkter

4. november arrangeres dagsseminar i Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo. Temaet for det praktisk anlagte seminaret er konstruksjon og design i plast.

Fremtidsforskere synes å være enige om at plastmaterialer vil utgjøre en stadig større og viktigere del av produktene, på praktisk talt alle områder. Trenden ses da også tydelig; mer og mer av det vi omgir oss med er basert på bruk av polymere materialer. Det gjelder i bygg og anlegg, i elektronikk, i utstyr til hjemmene, i sportsutstyr og transportmidler som biler, tog, båt og fly.

Det er selvfølgelig ikke verken mulig eller ønskelig å bruke plast til alt, men der det går an bør det vurderes. Dette for å forenkle konstruksjoner og redusere montasjearbeid. Plastmaterialer brukt sammen med metaller, såkalte hybride løsninger, er også en trend som er på sterk fremmarsj.

Formbare og billige i fremstilling
Plastene har egenskaper som god formbarhet, de krever lite energi ved produktfremstillingen og har lang holdbarhet, selv ved røff bruk, i tøffe miljøer eller i sterk varme eller kulde.

Dessuten; når et plastprodukt har utspilt sin rolle, kan det relativt enkelt materialgjenvinnes eller utnyttes energimessig. Få materialer har alle disse egenskapene på én gang.

Praktisk orientering
Det finnes en mengde produkter i markedet som kunne ha vært fremstilt langt billigere og bedre dersom utviklingsavdelinger, konstruktører og produktutviklere hadde våget å tenke i nye baner. På seminaret vil det bli vist eksempler på dette, hvordan nytenking har resultert i at en lang rekke enkeltkomponenter kan erstattes av ett – og om hvordan endret tankesett har gitt ny design, mindre materialbruk, forenklet fremstilling, salgssuksesser og god økonomi.

Seminaret fokuserer på plast som erstatningsmaterialer for metaller og gjennom foredrag og etterfølgende god tid til diskusjon med ekspertene, vil det bli gitt råd om hvordan produktutviklingen kan skje. Derfor; selskaper med sluttprodukter som i dag er i metaller, eller i et hvilket som helst materiale, må gjerne ta med egne ideer og/eller produkter til seminaret som holdes i Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo.

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk Designråd og tidsskriftet Plastforum i første rekke. Medhjelpere i det designmessige og i materialvalg er selskapet Design2025, materialprodusenten DuPont og distributøren Distrupol Nordic. De jordnære, praktiske eksemplene knyttet til praktisk utvikling og produksjon skjer gjennom bearbeiderne Plasto AS og HV Plast AS og Innovasjon Norge bidrar med sine syn på fremtidig, innovativ satsing for norske industribedrifter.

Seminaret passer for alle som er opptatt av design og produktutvikling. Det vil si at målgruppen er ingeniører, konstruktører og industridesignere ute i bedriftene, eller tilsvarende personer i designbyråer. I det hele tatt alle som er opptatt av produktutvikling i egen bedrift eller sammen med kunder.

DogA

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism