10 november 2008

Får vi nye initiativ for bølgekraft?

Norge har de aller beste forutsetninger for å produsere bølgekraft. En lang kyst og teknologimiljøer med omfattende erfaring i å utvikle maritime konstruksjoner burde være en bra kombinasjon

På 1980-tallet ble det bygget to demonstrasjonsanlegg på Toftestallen, på Turøy utenfor Bergen. Det ene anlegget ble bygget av Kværner i 1985. Dette anlegget baserte seg på at bølgebevelsene ble overført til en luftsøyle inne i et vertikalt rør - et såkalt Oscillating Wave Column (OWC) system. Luftstrømmen ble så brukt til å drive en Wells turbin, en metode som minner om den løsningen som er valgt for et anlegg på Pico, Azorene.


Kværners anlegg sto ved det blå merket på bildet, mens restene av Norwaves anlegg er lett synlig - Se større utsnitt

Kværners hadde en gjennomsnitlig effekt på 500 kW og var i drift fra 1985 til 1988 da anlegget ble ødelagt under en kraftig storm.

Det andre anlegget på Turøy, TAPCHAN (TAPered CHANnel), ble bygd i 1986 av firmaet Norwave. Konseptet var basert på at bølgene ble presset opp gjennom en kileformet renne, slik at vannet havnet i et bassent 3 meter over havflaten. Denne høydeforskjellen ble utnyttet ved å slippe vannet ut gjennom en turbin. Tanken var at dette anlegget skulle tjene som modell for tilsvarende anlegg i den tredje verden. Også dette anlegget hadde en effekt på 500kW og var i drift fra 1987 til 1991. Anlegget ble ødelagt i forbindelse med utvidelsesarbeider som ikke ble sluttført (BT.no).

Norske teknologimiljøer har utviklet en rekke prosjekter, noen av dem svært lovende. Utviklingen synes imidlertid å ha stoppet opp, og vi er i ferd med å bli hentet inn av andre land. Vi skal ikke lenger en utenfor kysten av Cornwall for å finne eksempler på det. Her har briteneetablert testsenteret Wave Hub, der det Fred Olsen-eid selskapet Fobox er involvert:

- Vi vil gjerne fortsette utviklingen av vår teknologi i Norge, men kan av forretningsmessige årsaker slik forholdene er nå, ikke unngå å legge virksomheten til Storbritannia, sier prosjektleder Tore Gulli i Fobox.

Foxboxs pongtongbaserte «bølgekraftplattform» regnes som et av de aller mest lovende bølgekraftteknologiene, og de er ett av fire selskaper som på invitasjon fra britene deltar på Wave Hub.

Pelamin Wave Power er også et selskap som synes å ha kommet langt med sin teknologi:Kraftløs bølgekraft - Teknologi og Verkstedindustri�

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism