09 desember 2008

Greenpeace roser EUs fornybardirektiv

EUs toppledere har i dag vedtatt et direktiv for fornybar energi som sender Jens i skammekroken.

- Avtalen EU-landene har kommet fram til er en milepæl. Den gir håp om ren energi i framtiden som vil gavne både klimaet og økonomien, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Direktivet krever at EU-landene skal få 20 prosent av energien fra fornybare kilder innen 2020. Vind, solceller og biovarme er de fornybare energikildene som sammen med energisparing fører til både størst kostnadskutt og utslippskutt.

- Det er uforståelig at Norge nøler med å ta dette direktivet, sier Gulowsen, og oppfordrer Stoltenberg til å skjære gjennom.

En fersk rapport fra Greenpeace viser at den europeiske kraftsektoren alene kan redusere 500 milliarder euro på drivstoffutgifter ved å investere i fornybar energi og energieffektivitet i tråd med EUs mål for 2020. Ifølge rapporten kan 80 prosent av energien komme fra fornybare kilder i 2050 om satsingen videreføres. Hva venter vi på?

Se rapporten her

Greenpeace roser EUs fornybardirektiv - Jens i skammekroken | G R E E N P E A C E

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism