12 desember 2008

Krisen kan åpne for økt satsing på elbiler


Think sliter, men forhåpentligvis får vi se denne på veien om ikke så lenge.
Finanskrisen rammer bilindustrien ekstra hardt, men er også en anledning til omstilling. En rekke land har lansert tiltakspakker direkte rettet inn mot mer miljøvennlige biler og spesielt elbiler, kanskje også i kombinasjon med endringer i avgiftene.

Dermed ligger det til rette for ny forskning som kan få ned kostnadene på elbiler, plug-in-hybrider og andre lavutslippsbiler. I den andre enden av verdikjeden lokkes det med offentlig innkjøp av lavutslippskjøretøy.

Den franske regjeringen har lovet 400 millioner euro til et prosjekt for å etablere et stort nett av ladestasjoner og infrastruktur for elbiler. Storbritannia har annonsert en tiltakspakke som forplikter staten til å bidra med 100 millioner pund over 5 år til demoprosjekter for elbiler og plug-in-hybrider. Dermen kan vi forhåpentligvis få se Morgan LIFE-car på veien.

Den svenske regjeringen foreslo torsdag en støttepakke på til sammen 28 milliarder kroner til Volvo og Saab. Av de 28 milliardene i totalpakken, skal 20 milliarder gis i form av garantier for lån øremerket omstilling til grønn teknologi og 3 milliarder kroner skal gis til et nytt forskningsinstitutt som skal drive med forskning og utvikling av miljøvennlige biler.

VG skriver at norske Think! har økonomiske problemer. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier imidlertid at regjeringen vil sikre risikokapital til miljøvennlige biler i Norge, slik at denne bilindustrien kan fortsette.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism