27 januar 2009

Vil stille strengere krav til bilenes energibruk


Amerikanske biler bærer en på en gammel arv, store motorer, som nok er moden for skraphaugen.
Foto: judepics
Barack Obama vil han gjøre om et av forgjengeren George W. Bushs omstridte klimavedtak, og la de enkelte delstatene innføre strengere regler for utslipp av klimagasser fra biler. Fjorten delstater med California i spissen har lenge ønsket seg strengere utslippsregler.

Videre har Obama bedt det amerikanske transportdepartementet om å utarbeide nye standarder for utslipp fra biler innen mars i år. Standarden skal gjelde for biler laget etter 2011. På denne måten vil Obama-administrasjonen tvinge bilbransjen til å produsere mer klimavennlige kjøretøyer, noe bransjen har vegret seg mot.

Ifølge Dagbladet er utfordringen er enorm, særlig med tanke på at USAs transport av både mennesker og varer i hovedsak er basert på bilkjøring.

Obamas politikk har trolig mye til felles med "Clean Energy 2030". Der tas det til orde for en rask økning i salget av plug-in biler, fra 100.000 biler i 2010 (den årlige amerikanske omsetningen av kjøretøy var i 2007 omtrent 15 millioner enheter), for så å øke til 3,2 millioner årlig solgte kjøretøy i 2020 og 16,5 millioner i 2030. Sytti prosent av disse kjøretøyene ville være plug-in-hybrider, mens de resterende vil være rent elektriske kjøretøy.

I tillegg til rask introduksjon av plug-in biler, forutsetter "Clean Energy 2030"-forslaget at konvensjonelle (f.eks ikke-plug-in) kjøretøyer også vil bli mer effektive. We have consulted with industry experts and determined that it is possible to push average conventional vehicle efficiency to 40-50 mpg in 2030, and assume 45 mpg in our proposal. Vi har konsultert med eksperter fra industrien og fastslått at det er mulig å presse gjennomsnittlig konvensjonelle bilmotorer til 40-50 mpg i 2030, og antar derfor 45 mpg (drøyt 19 kilometer per liter) i forslaget. I Europa er dette målet innen 2012.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism