28 februar 2009

I designfinale med miljøvennlig bygg

Arkitekten Karel Stork er nominert til finalen i verdens største designkonkurranse INDEX: Award for sine fleksible og miljøvennlige hussystemer. Hans «Environmentally Friendly Shelter» er nominert i klassen for «Hus og hjem», som en av 130 nominerte.

- En veldig fin inspirasjon i det videre arbeidet, og en bekreftelse på at det man holder på med er nyttig, sier Stork. Firmaet hans, Stork Prosjekt AS, har i flere år arbeidet målrettet med husprosjekter i Afrika.

Stork har hatt prosjekter i 22 land, 16 av dem i Afrika. Engasjementet var nærmest tilfeldig; på åttitallet ble han kjent med hvilket problem avskogingen utgjør i mange afrikanske land, og bestemte seg for gjøre sitt.

- Boligbehovet i mange afrikanske land er enormt. Tre er mangelvare, og tre er også svært uegnet som byggemateriale fordi termittene ødelegger treverk i løpet av kort tid. Ved å koble moderne og tradisjonelle materialer, og kombinere mulighetene for midlertidig og permanent lokalisering har vi oppnådd mye, sier Stork.

Storks miljøvennlige hus er tatt med i Utenriksdepartementets NOREPS-program, ellers er det hovedsakelig FN-organisasjonen UNICEF som bygger skolene basert på systemet.

Stork finalist i verdens største designkonkurranse

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism