21 februar 2009

Tette bygg gir helseskader

Skal Norge nå sine klimaforpliktelser må det kuttes i energibruken. Når det gjelder bygg kan energibehovet reduseres ved at de konstrueres med minst mulig varmetap. Det betyr ofte at byggene blir svært tette, noe som kan resultere i et klamt, fuktig og tett inneklima.

Jan Vilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet betydningen av dette på denne måten: En voksen mann puster inn rundt 15 kilo luft i døgnet. Rundt 13,5 kilo er inneluft.

Professor Sten Olaf Hanssen, ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, har påvist en klar sammenheng mellom inneklima og sykefravær. Den nylig publiserte rapporten fra REHVA (Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations) viser at sykefraværet på en arbeidsplass øker i takt med struping av ventilasjonen.

Les rapporter fra REHVA.

Rapporten hevder at en dobling av lufttilførselen utenfra i noen tilfeller kan redusere sykefraværet med ti prosent og øke produktiviteten med halvannen prosent.

Tettere bygg holder fuktigheten inne, noe som gir økt fare for helseskadelig muggsopp.

- Vi bør for all del ikke begynne i feil ende. Ser vi kun på energisparing, sparer vi oss til fant, sier Hanssen.

Forskerne ser for seg flere sykdomstilfeller og en forverring for mennesker som allerede har luftveisproblemer, hvis miljøkravene følges opp gjennom tettere bygg.

Fukt og fuktskader regnes blant de viktigste risikofaktorer i inneklimaet, de alvorligste helserisikoene utenom røyking og passiv røyking.

Hva verre er: 40 til 50 prosent av nye boliger leveres ferdig fuktskadet eller med feil som vil føre til fuktskader, hevder Bakke i tidsskriftet Norsk VVS, nummer 6 i år. Dette er et bransjeproblem. Hanssen mener det bunner i at tekniske anlegg ofte blir en salderingspost når bygg skal reises raskest og billigst mulig

forskning.no > Tette bygg gir tette luftveier

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism