01 april 2009

Åpen arkitektkonkurranse for Nasjonalmuseet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske og administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg presenterte i dag programmet for arkitektkonkurranse for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen.

Konkurranseprosessen skal gjennomføres i to faser hvorav fase 1 er en åpen konkurranse på overordnet nivå, der man ønsker å finne fram til et hovedkonsept. Fase 2 er en begrenset konkurranse, med videre bearbeiding der utvalgte deltakere etter fase 1 inviteres til å delta. Frist for innlevering til fase 1 er 12. juni 2009 kl. 1200.

- I lang tid har museet slitt med for små og uhensiktsmessige lokaler, og det har virket hemmende på virksomheten. Det er med stor glede og stolthet jeg som kulturminister nå inviterer til en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse for Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen. Ved siden av det nylig avsluttede Opera-prosjektet representerer nybygget for Nasjonalmuseet et av de største kulturbyggprosjektene noensinne i norsk sammenheng, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Et nybygg for et samlet Nasjonalmuseum på Vestbanen vil gi publikum et større utvalg av museets samlinger. Samlingene vil bli sikret og bevart bedre og det vil bli muligheter for variasjon og fleksibilitet. Større arealer vil også gi plass til mer publikum, samtidig som arbeidsforholdene for de ansatte vil bli gode. I tillegg vil man få en samling av ulike miljø, og mulighet for utenlandske gjesteutstillinger.

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet å starte planlegging av et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo.

Statsbygg inviterer til åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse. Konkurransen skal gjennomføres i to faser:

Fase 1 er en åpen, internasjonal konkurranse på overordnet nivå.

Fase 2 er en begrenset konkurranse med videre bearbeiding og detaljering der utvalgte deltakere etter fase 1 blir invitert til å delta. Det vil bli utarbeidet eget konkurranseprogram for fase 2.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism