06 april 2009

Nytt samfunnsfaglig senter for energiforskning

Fredag 3. april ble forskningssenteret CenSES, Centre for Sustainable Energy Studies, lansert på Blindern. Målsettingen er å forene samfunnsfaglig og naturvitenskapelig forskning på bærekraftig energi.

Bak det nye samfunnsfaglige senteret for energiforskning står åtte norske forskningsinstitusjoner. Disse er Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF, Institutt for energiteknikk (IFE), Norges Handelshøyskole (NHH), Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.

Forskerne skal samarbeide virtuelt, og NTNU skal ha ansvaret for den praktiske administrasjonen. Senterleder Asgeir Tomasgard ved NTNU forteller at senteret i løpet av ett til to år skal bestå av rundt 60 forskere. I utgangspunktet skal samarbeidspartnerne bruke ca 15 millioner årlig, men målet er å øke den økonomiske rammen i samarbeid med industri og forskningsråd.

De viktigste forskningsområdene blir innovasjon og kommersialisering av nye fornybare energiteknologier, offentlighetens forståelse og aksept for energiteknologier og regimer for bærekraftig energibruk, nasjonale og komparative studier av politikk og praksis i forhold til utvikling og implementering av fornybar energi, og marked og systemanalyse for en mer effektiv utvikling og implementering av nye energiteknologier.

Uniforum - Nytt samfunnsfaglig senter for energiforskning

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism