02 juni 2009

Kritiserer FNs klimapanel

I siste utgave av Samtiden kritiserer tidligere professor Ole Henrik Ellestad FNs klimapanel under overskriften «Vitenskapen som forsvant». Han beskylder IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - for å legge ensidig vekt på forskning som støtter den rådende klimagassteorien. Klimadebatten er konsensusstyrt og kritiske røster demoniseres som «klimabøller», skriver Ellestad.

Ellestad er tidligere direktør i Norges forskningsråd, forskningsdirektør i SINTEF og har bakgrunn i infrarød stråling. Han mener IPCC har forlatt en naturvitenskapelig måte å debattere på og fått en mer og mer politisk agenda. Slik debatten har utviklet seg er det, ifølge Ellestad, en tragedie og en tapt mulighet til konstruktivt opplysningsarbeid.

Dagbladet.no.

4 comments :

 1. Anonym7:23 p.m.

  Med de urettmessige beskyldninger som Ellestad kommer med, mot såvel hele verdens elite på klimaforskere såvel som mot journalister og alle verdens beslutningstakere som har tatt forskningen ad notam, så er det kanskje grunn for å gjøre noe mot Ellestad som han hittil har vært spart for - nemlig å "demonisere" ham ...

  SvarSlett
 2. Jeg har ikke fått lest Ellestads artikkel i Samtiden, og kan derfor ikke uttale meg om den. Når det gjelder intervjuet i Dagbladet så virker imidlertid uttalelsene hans ganske reflekterte. Han har jo også en ganske solid bakrunn - uten at det i seg selv er noe sannhetskriterium, men det er vanskelig å se at han skal ha noe å tjene på å røre dette til.

  Det finnes tydeligvis en viss usikkerhet knyttet til dette. På Ciceros nettsider kan en lese: FNs klimapanel, IPCC, konkluderer med at "hovedtyngden av datamaterialet (…) tyder på en merkbar menneskeskapt påvirkning på det globale klima". Klimapanelet påpeker imidlertid at det er usikkerhet knyttet til sentrale forhold som størrelse og mønster for naturlig langtidsvariasjon. Konklusjonen om en sannsynlig menneskeskapt oppvarming støttes av nyere publiserte studier, men analysene er beheftet med begrensinger og usikkerhet. (min utheving)

  En må jo også kunne gi Ellestad rett i at alternative stemmer blir marginalisert i den offentlige debatten om dette, og at en må være forberedt på "bråk" dersom en tar til orde for noe annet enn det dominerende syn.

  Karbonkretsløpet ser dessuten ut til å være mer komplekst enn det man har tatt høyde for.

  SvarSlett
 3. Anonym6:41 p.m.

  Så vidt jeg kan se har Ellestad null bakgrunn for å kunne ekspert-uttale seg om klimaforskning. Hans engasjement for Statoil eller som petroleumsprofessor, må vel snarere sees som et minus i denne forbindelsen.

  Cicero kan anbefales. Men ditt Cicero-sitat fra 1997 er foreldet. Det burde du vel ha sett og forstått? Det er hentet fra en rapport av Torvanger, Fuglestvedt, Holtsmark og Næss.

  Siden har forskningen kommet mye lenger, og man (IPCC) konkluderte i 2007 med at menneskelig aktivitet _med stor sikkerhet_ er _hovedårsaken_ til den globale oppvarmingen som vi har sett siden siste halvdel av forrige århundre.

  Faktum er at "alternative stemmer" som stadig kommer med utdatert eller feilaktig informasjon blir sortert ut etter hvert. Og dette er utvilsomt av det gode. Disse stemmene bør ikke surmule om "bråk", når de enkelt blir motsagt og korrigert.

  Ellestads artikkel i Samtiden:
  http://klimarealistene.com/SamtidenEllestad.pdf

  SvarSlett
 4. Uff, det var litt sløvt av meg å peke til en såpass gammel nettside. Øverst på siden står det "Sist oppdatert: 02.01.06", men jeg ser jo at dette er gammel informasjon. Takk for innspillet!

  SvarSlett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism