24 juni 2009

Krympende byer

Mer enn halvparten av jordens befolkning bor i byer, og det er her fremtidig vekst vil komme, men for hver annen som vokser, så er det tre som får befolkningen redusert. Byer forandres, for eksempel fordi tungindustri legges ned, eller som en konsekvens av økonomisk krise.

Ifølge Daily Telegraph er den amerikanske byen Flint, Michigan i enorm forandring etter at 120.000 mennesker har forlatt byen.

Les om Jorden uten mennesker.

I Flint snakker man om å rive hele 40 % av boligmassen, for med det å spare store utgifter til vedlikehold og andre kommunale tjenester. Lignende løsninger diskuteres for rundt 50 andre byer i USA. På listen finner vi tradisjonsrike industribyer som Detroit, Philadelphia, Pittsburgh og Baltimore.

Les om hvordan større grøntområder påvirker klimaet i byene.

Krympende byer, tysk Schrumpfende Städte, er et dermed konsept innen byplanlegging knyttet til byer der befolkningen har falt dramatisk, og hvor det er behov for konkrete tiltak for å utvikle byen i samsvar med de nye forholdene.

Les også om byen som klimaløsning.

Begrepet oppsto i Tyskland, hvor det de siste 10-15 årene har vært økende problemer med å holde befolkningen. Dette gjelder særlig i byer i det tidligere Øst-Tyskland. Gjennom et statlig program har man forsøkt å endre disse byene, slik at boligmassen får et omfang som står mer i forhold til befolkningens størrelse. Typiske tiltak har vært å fjerne flere etasjer fra gamle betongblokker (ty. Plattenbauten) og på den måten tilpasset områder til en mindre befolkning.

Det er også gjort forsøk på å lage mindre og mer dynamiske distrikter, og dermed gjøre områdene mer attraktive i boligmarkedet.

I 2004 viste utstillingen Shrinking Cities registreringer og analyser av fire byer - Detroit/the rust belt, Liverpool/Manchester, Leipzig/Halle og Ivanovo.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism