06 juni 2009

Trondheim, en kommende sykkelby

Stein Arne Sæther gjør seg noen betraktninger om sykling i Adressavisen: Hvorfor velger så mange å frakte på ett tonn stål for å komme seg noen kilometer til og fra jobben når sykkelen er et mye billigere, sunnere og mer miljøvennlig alternativ? Et naivt spørsmål, men likevel; det som er vanlig og normalt i dag, kan være en merkverdighet i morgen.

I går ble første del av Miljøpakken i Trondheim vedtatt av regjeringen. Den innebærer en sykkelsatsing på i første omgang 600 millioner kroner. Skal Trondheim endelig bli selve sykkelbyen?

/../
Forskning viser at den samfunnsøkonomiske nytten av sykkelveier er tre til fem ganger større enn kostnaden ved å bygge dem. Det er mer enn man kan si om mange ordinære veiprosjekter. Til tross for nytteverdi har det i de siste årene gått tregt med utbygging av sykkelveier, både i Trondheim og ellers i landet.
/../
At sykling er en god ting, er det lett å bli enige om. Helsegevinst, samfunnsgevinst, miljøgevinst. Jeg er klar over at et ikke ubetydelig antall bilførere ser på syklistene som hår i suppa, og jeg er klar over at noen på to hjul fortjener betegnelsen råsyklister. I begge tilfeller handler det mest om mangel på folkeskikk og sviktende respekt for trafikkregler. Sykkel som transportmiddel er fornuftig.

Men vil det virkelig bli dobbelt så mange syklister når og hvis alle de flotte planene realiseres? Eller er makeligheten og vanens makt så stor at de fleste fortsatt foretrekker å reise sammen med matpakka og et tonn stål? Det vil vise seg. Forbløffende mange med en reisevei på mindre enn sju-åtte kilometer, under 25 minutter med sykkel, foretrekker i dag å kjøre bil. Det er disse som nå skal fristes til isteden å nøye seg med 12 kilo stål og egen muskelkraft.
/../
Når det skal bygges sykkelveier for hundrevis av millioner, må det ofte skje på bekostning av bilens plass i gatebildet. Her ligger det nok til rette for mange politiske konflikter, men med slik føringene er i dag, er det meningen at det skal bli mindre attraktivt å kjøre i sentrale strøk.


Når Trondheim blir sykkelby - adressa.no - Adresseavisen mener

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism