28 juli 2009

Grønne sertifikater snart en realitet?

Til tross for at det norske Stortinget allerede i 2003 første gang ga sin tilslutning til å forhandle med Sverige om grønne sertifikater, er man ennå ikke kommet til enighet med svenskene.

Norge og Sverige har bestemt at de sentrale prinsippene i et felles sertifikatsystem skal på plass innen 1. oktober i år. Da blir det klart hvor stort ambisjonsnivå Norge har når det gjelder utbygging av fornybar kraft framover og dessuten hvilken fornybar energiproduksjon som skal inkluderes i det norsk-svenske systemet.

Sverige har nå bestemt seg for å utvide sitt el-sertifikatsystem til å være på 25 TWh, regnet i perioden 2003-2020. Tidligere utredninger fra svenske myndigheter har konkludert med at det bør være en viss balanse mellom norsk og svensk ambisjonsnivå i et felles system. Et svensk ambisjonsnivå på 25 TWh, tilsier at det norske ambisjonsnivået bør ligge opp mot 20 TWh.
/../
Både i Norge og Sverige har noen tatt til orde for å utsette sertifikatforhandlingene fram til Norge har implementert EU-direktivet om fornybar energi. Det er imidlertid ingenting i EUs fornybardirektiv som hindrer et felles norsk-svensk sertifikatsystem. Siden sertifikatsystemet bare inkluderer elektrisitet, mens fornybardirektivet også gjelder fornybar energi fra varme og kjøling og drivstoff, er det ingen direkte sammenheng mellom målene i fornybardirektivet og i et sertifikatsystem.

Det haster med å få på plass et støttesystem som sikrer utbygging av fornybar energi. Norge og Sverige er enige om å få på plass en enighet om grønne sertifikater til 1. oktober. Dette er for seint. Velgerne må før stortingsvalget få vite om regjeringen innfrir et av sine viktigste miljøløfter fra Soria Moria. Regjeringen må derfor ferdigforhandle avtalen med Sverige før valget.

Zero

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism