17 august 2009

FornybarAlliansen krever offensiv miljøpolitikk


Foto: Guerito

I dag ble FornybarAlliansen lansert av en rekke aktører, fra miljøbevegelsen, energi-bransjen og industrien,til Kirkens Nødhjelp. Norsk klimapolitikk henger etter, og alliansen krever gode svar fra partiene på Stortinget.

Fornybar-Alliansen krever blant annet en offensiv norsk holdning til innføringen av EUs Forny-bardirektiv, som skal gi økt andel fornybar energi i Europa. Norge må sette høye nasjonale mål og bidra til en klimavennlig europeisk energiforsyning.

Alliansen går videre lenger enn klimaforlikets ambisjon om en reduksjon i klimautslippene på 30 % i forhold til 1990 nivå innen 2020. Alliansen mener dette ikke er ambisiøst nok og ønsker at reduksjonen løftes til 40 %. Alliansen ønsker også en langt mer offensiv satsning på elektrifisering av transportsektoren og oljevirksomheten.

Rasmus Hansson i WWF-Norge, som tok initiativet til samarbeidet har dette å si om hvorfor alliansen engasjerer på tvers av bransje- og organisasjonsliv:

- Jeg velger å se på det som et tegn på hvor viktig klimasaken er, og hvilke muligheter Norge har innen fornybar energi, hvis bare det politiske Norge holder tritt.

FornybarAlliansen har sendt en kravliste på ni punkter til samtlige partier på Stortinget og bedt dem klargjøre sitt ståsted før valget.

Siden Norge er et av verdens rikeste land og har bygget opp den enorme formuen gjennom petroleumsvirksomhet, har vi et særlig ansvar for å utvikle og bruke klimavennlig energi og drive frem grønn teknologispredning.

Norge må profilere seg som en internasjonalt høykompetent leverandør av miljøteknologi, så vel som en ledende nasjon på fornybar energi. Utfordringen norske politikere må møte er å skape en norsk næringspolitisk strategi for satsning på og industriell utnyttelse av fornybar energi og energieffektivisering, og samtidig gå i spissen for en betydelig teknologioverføring som setter utviklingslandene i stand til å basere den videre velstandsutviklingen på klimavennlige energiløsninger.

FornybarAlliansen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism