25 august 2009

Førerløse framtidsbiler

Tradisjonelle former for trafikkregulering er ikke lenger nok for å løse trafikkproblemene i byene. Samtidig er det vanskelig å gjennomføre bilforbud i sentrale områder.

EUs forskningsprogram CityMobil skal gi effektive og trygge lavutslippssystemer - det vil si ordninger som skal gjøre byboerne mobile på en velkontrollert måte. Såkalte cyber-biler er en av disse løsningene.Cyber-biler er førerløse, automatiserte kjøretøy, som det i første omgang er tanken på bruke på lukkede områder. Etter initiativ fra Trondheim kommune har Trondheim fått status som prøveby i EU-programmet.

Under prøvekjøringen følger cyber-bilene en spesiallaget løype som de er forhåndsprogrammert til å følge. De holder en svært lav hastighet (6 km/t), er utstyrt med sensorer som hindrer at de støter inn i hverandre og forhindrer at de kjører på fotgjengere og syklister.

SINTEF

citymobil-project.eu

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism