24 august 2009

Staten bestemmer lyntogtrase


Franske TGV har i en år-rekke sørget for raske togforbindelser.
Foto: extranoise
Stortinget vil trolig sette den ordinære planprosessen til side, og ta i gjennomføre statlig reguleringsplan. Det benyttes svært sjelden, og er et dramatisk tiltak ettersom kommunene blir fratatt sin medbestemmelsesrett.

- Det er opplagt at dette utfordrer lokaldemokratiet, men ettersom vi anser lyntoget som svært viktig, så kan det likevel være nødvendig, sier Hallgeir Langeland i SV. Han får støtte fra kolleger i Ap, Høyre, KrF og delvis Venstre.

Les mer: Høyhastighetsbane kan bli lønnsomt

Selv med statlig reguleringsplan vil prosessen ta flere år. Stortinget har sagt at utredningen skal være klar «i god tid» før neste nasjonale transportplan. Det betyr i beste fall at bygging kan starte i 2014, noe som innebærer at et lyntog neppe er på skinnene før i 2021.

Lar staten avgjøre lyntogtrase - Aftenposten.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism