15 september 2009

Foreslår høyhastighetsbaner i Sverige

En utredning gjort Gunnar Malm foreslår at det bygegs separate høyhastighetslinjer mellom Stockholm, Gøteborg og Stockholm, Malmö.

En utbygging av separate dobbeltspor for trafikk i opptil 320 km/t på de to strekningene er er beregnet til å koste 125 milliarder. Studien anslår at staten vil måtte gå inn med omtrent halvparten av dette beløpet. De resterende kostnadene dekkes av billettsalg og finansiering fra berørte regioner og fra EU. Billettpris er forutsatt å være den samme som for dagens tog.

Reisetid fra Stockholm til Gøteborg er anslått til to timer og til Malmö vil estimert reisetid være rundt to og en halv time. Dette vil også virke positivt inne på godstrafikken, ettersom det vil bli frigjort kapasitet på det eksisterende linjenettet.

- En utvidelse av høyhastighets-baner ville skape forutsetninger for et nytt transportsystem med bedre tilgang til effektiv frakt og passasjerer, samtidig som vilkårene for hvor folk vil bo og arbeide vil endres, sier Gunnar Malm.

Gunnar Malm mener at trafikken på den nye banene kan starte 2023-2025. Se også http://www.sou.gov.se/hhb/

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism