31 oktober 2009

Byggeskikkpris for Stavanger 2009

Seks prosjekter ble til slutt vurdert før Byggeskikkpris for Stavanger 2009 gikk til HLM arkitektur AS i samarbeid med nederlandske Onix, Riss Landskap AS og Egenes Park AS. Juryen berømmer Egenes park for moderne, nyskapende trehusarkitektur og gjennomføringen av et overbevisende plangrep, noe som gir gode visuelle og fysiske forbindelser mellom den eksisterende bebyggelse langs Bretlandsgata og det nye parkområdet på stadion.

Utformingen av anlegget med rekkehus og boligblokk representerer for Bretlandsgata og nærmiljøet en betydelig utfordring i forhold til fortetting, krav til høy utnyttelse, sosiale muligheter og estetisk tilnærming, samtidig som det gir et interessant og viktig innspill til diskusjonen om hvordan vi møter slike utfordringer.

Når det gjelder materialkvalitet, vil juryen gi honnør til prosjektteamet og byggherren for den dristige bruken av massivtre, limtre og prefabrikkerte bindingsverkskonstruksjoner i boligblokk, rekkehus og barnehage, herunder også prefabrikkerte og forhåndsbehandlede kledningselementer i tre. Det er brukt miljøvennlige materialer i taktekking i furu med miljøvennlig impregnering, terrassekledning i ubehandlet lerk, ubehandlet massivtre innvendig i tak og vegger, og ubehandlet trepanel innvendig i barnehagen.

Juryen ønsker å signalisere at det i bygg for fremtiden vil være et stadig større fokus på energi og miljø. Energimålet for prosjektet var Klasse A. Prosjektteamet valgte å ha relativt kompakte bygningsvolumer, bevisst vindusplassering (boligblokk har lukket fasade mot nord, mer åpen mot sør) med moderat vindusareal (vinduer med passivhusstandard).

I tillegg har man en moderat til godt isolert bygningskropp med et bæresystem hovedsakelig i tre hvor man har oppnådd gode kuldebroløsninger og reduserte luftlekkasjer. En sentral ventilasjonsløsning med høyeffektiv varmegjenvinning er valgt sammen med varmeforsyning med varmepumpe (luft-vann), samt kondenserende gasskjel for spissbelastning (tar «toppene» på kalde dager). Varmepumpen er plassert i tilknytning til garasjeanlegg for å utnytte overskuddsvarme fra nylig parkerte biler.

Juryen er særlig imponert over hvordan prosjektteamet og byggherren sammen har evnet å få gjennomført et helstøpt, moderne og miljøvennlig trearkitekturanlegg som fremstår som et forbildeprosjekt innovativt på miljø, energi, materialbruk, treteknikk og med gode bokvaliteter.

Anlegget, som er et Norwegian Wood-prosjekt, bidrar til å endre byggenæringen i mer bærekraftig retning, samtidig som Stavangers tradisjoner som trehusby sikres og videreutvikles. Det er juryens håp at Egenes Park kan inspirere til at det jobbes og forskes videre på å sikre bærekraftige, arkitektoniske løsninger til inspirasjon for byens borgere, byggherrer og prosjekterende.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism