04 oktober 2009

Plusshus i Norge


Prefabrikert plusshus. Tyresö, Sverige.
Illustrasjon: CKR
En rapport fra miljøstiftelsen Zero viser at det er mulig å bygge plusshus i Norge. Bygninger står for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk, og store kutt i energibruken i bygninger vil ha store positive konsekvenser for miljøet. Det har lenge vært fokus i Europa på svært energieffektive hus, og de siste årene har interessen for hus som genererer mer energi enn de forbruker, plusshus, blomstret opp. EU-parlamentet har foreslått at alle nybygg fra 2019 skal produsere mer energi enn de forbruker.

Norge er blant de landene hvor energiforbruket i bygninger er høyest. Slik sett er Norge også et av landene som har mest å tjene på energieffektiviseringstiltak i byggsektoren, men færre soltimer i Norge er en viktig grunn til at det opprinnelig ikke var åpenbart at plusshus faktisk lot seg realisere her til lands.

Det viser seg imidlertid at det er fullt mulig å bygge plusshus tilpasset norsk klima så lenge man baserer seg på flere forskjellige energikilder enn det som er vanlig lenger sør i Europa. En forutsetning ved norske plusshus er at bygningskroppen er så energieffektiv som mulig.

Et hinder for innføringen av plusshus i Norge er at dagens regelverk i liten grad tilrettelegger for småskala elektrisitetsproduksjon. Samt at det økonomiske rammeverket ikke representerer et sterkt nok insentiv til å satse på denne typen bygg.

På bakgrunn av rapporten vil ZERO komme med noen anbefalinger for å redusere energibruken i alle bygg til et minimum. Følgende tiltak vil gjøre at plusshus også kan komme nærmere realisering, men vil først og fremst gjelde hele bygningssektoren:
  • Innføre investeringsstøtte til alle byggeiere som bygger mer energieffektivt enn gjeldende byggforskrifter.
  • Øke bevilgningene gjennom Enova til fornybar varmeproduksjon i alle typer bygg slik at alle kvalifiserte søkere kan få tilsagn raskt og støttebeløpet økes.
  • Det er nødvendig med en kompetansereform i byggenæringa med fokus både på energieffektive bygg og bygningsintegrerte energiløsninger.
  • Legge til rette for tettere samarbeid mellom arkitekter og byggherrer.
  • Innføre krav til energieffektivisering i forbindelse med renovering av eksisterende bygg.
  • Utdanne byggkontrollører som er ansvarlige for energimerkingen av alle bygg, samt pålegge kontroll av alle bygninger i forbindelse med oppussing og renovering, salg og utleie.

Plusshus i Norge — ZERO

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism