16 november 2009

Avgifter på biodiesel

Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for innføring av avgift på biodiesel. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at fritaket for autodieselavgift blir halvert i 2010 med sikte på endelig utfasing i 2011.

- Regjeringen trenger pengene, og det er derfor den innfører avgiften. Vi mener staten må ta utgiften for å styre bilbruken i miljøvennlig retning, sier Venstres parlamentarisk leder Trine Skei Grande til NTB.

Les også: Biodrivstoff er verstingen

- Dette er både dårlig miljøpolitikk og dårlig næringspolitikk. Vi har muligheten til å ta et teknologisk kvantesprang, men da må vi gjøre det billigere og ikke dyrere å bruke biodiesel, sier Høyres Jan Tore Sanner til NRK.

Raps er mest brukt i Europa som råmaterial for biodiesel, men andre råmaterialer som soya, solsikke, kokos, jatropha eller palmeolje, i tillegg til fett fra dyr eller fisk, kan også brukes. Ett mål (1000 m2) raps dyrket i Europa gir ca. 400 kg frø, hvorav ca 40% er olje. Oljen utvikles så til biodiesel ved at den først siles, og siden tilsettes alkohol.

I noen utviklingsland har produksjon av biodiesel ført til at matvarer har begynt å bli dyrere. Grunnen er at i bestemte strøk, som for eksempel i Mexico, er store landbruksflater blitt omstilt fra matvareproduksjon til drivstoffproduksjon, og dermed er matvareproduksjonen blitt mindre. Dette gjelder riktignok ikke bare biodiesel, men alle drivstoffer som blir produsert på dyrket mark.

Utover i 2008 kom stadig flere advarsler mot økt bruk av biodiesel. FN organisasjonen FAO kom på banen, og statsminister Gordon Brown i Storbritannia sa seg villig til å endre EUs mål for bruk av biodrivstoff, mens Tysklands bistandsminister Heidemarie Wieczorek-Zeul mente at retten til mat er viktigere enn retten til mobilitet.

Neste generasjons biodiesel

Teknologi for nye metoder for å produsere biodisel er under utvikling og blir ofte kalt andre generasjons biodiesel eller BTL-diesel (biomass to liquid). Teknologien stammer fra 1930-tallet, men den store utfordringen er å kunne gjøre det kostnadseffektivt. BTL-diesel er en syntetisk diesel som i stor grad har samme eller bedre egenskaper enn petroliumsdiesel.

BTL-diesel kan i prinsipp lages av all biomasse, og samme teknologi kan også brukes til å lage diesel av kull eller naturgass. Dette ble brukt for å framstille drivstoff i Nazi-Tyskland og senere Sør-Afrika hvor metoden fremdelses er i bruk. Diesel lagd av kull eller gass gir høyere klimasgassutslipp enn tradisjonell diesel pga. CO2 som avgis under produksjonen.

Kilde: Wikipedia

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism