10 november 2009

Møbelindustrien holdes nede

Det er 100 år siden møbeleventyret på Sunnmøre startet, men i dag sliter møbelbransjen som følge av finanskrisen.

- Det offentlige bidrar til møbelkrisen gjennom måten de driver offentlige anskaffelser på. Mange offentlige virksomheter kjøper utenlandske møbler som like godt kunne vært handlet fra norske leverandører, sier styreleder Gunnar Hareide i Møbelbransjen i Norsk Industri.

Det offentlige velger ofte utenlandske møbler
- Det er særlig den delen av møbelbransjen om leverer til kontraktsmarkedet, som vil si offentlige institusjoner og private bedrifter, som har det tungt, sier Gunnar Hareide. Han sier mange offentlige institusjoner har tatt i bruk interiørarkitekter hvorav flere er mer opptatt av at møblene skal komme fra utlandet enn å vende seg til norske leverandører. Dessuten ser det ut til at pris ofte er viktigere enn kvalitet og miljø, og da er det fare for at de norske faller gjennom. Gunnar Hareide og møbelbransjen ønsker en debatt om dette. Han mener det bør ligge et verdivalg til grunn, slik det også ofte gjør i andre land som er opptatt av å stimulere eget næringsliv.

Pris, kvalitet og miljøstandarder
Offentlige anskaffelser har selvfølgelig mye med pris å gjøre. Men skal også handle om kvalitet, miljøvennlig produksjon og miljødokumenterte produkter.
Bransjesjef Egil Sundet i Møbelbransjen sier det ser ut til at offentlig sektor er for mye styrt av pris og dermed ofrer miljøhensyn i sine anskaffelser.

- De norske bedriftene som er ledende innen miljø taper anbud og blir i dag sittende igjen med skjegget i postkassa, sier Egil Sundet.

- Dermed kan offentlig sektor risikere å bli miljøversting. Vi kjenner til flere eksempler på offentlige etater som har gjennomført anbudskonkurranser uten å stille krav til miljø- eller kvalitetsdokumentasjon. Norsk møbelindustri tar miljøhensyn alvorlig, og kan dokumentere både miljøstyringssystemer i bedriftene og miljødokumenterte produkter, sier Egil Sundet.

Norsk industri

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism