23 november 2009

Ønsker å bygge enøklandsby i Bergen


ByBo står bak lavenergihusene i Løvshagen, i Fyllingsdalen i Bergen.
Prosjektet har som mål at boligene skal produsere mer energi enn de bruker. Det skal skje ved egenproduksjon av fornybar energi fra kilder som sol, vind og biobrensel.

En ser også for seg at boligene skal være energinøytrale, hele levetiden sett under ett. Dette innebærer at det lages et energiregnskap, som inkluderer alt fra produksjonen av bygningsmaterialer, til all energibruk i husets levetid helt frem til riving og fjerning av bygget.

- I hele verden jobbes det med dette, men gjennom dette prosjektet vil vi ligge langt fremme. Og vi går lenger enn det EU gjør i sitt bygningsenergidirektiv, i og med at vi setter et mål om energinøytralitet for boligens livsløp, sier Marit Thyholt, prosjektkoordinator i SINTEF Byggforsk. Hun venter at prosjektet vil få stor oppmerksomhet, både nasjonalt som internasjonalt.

Les også: Holder Bergens første passivhus mål?

Thyholt peker på at Stortingets klimaforlik fra 2008 inneholdt målsettinger om passivhus, det vil si hus med redusert energiforbruk.

Kjetil Helland, daglig leder i ByBo, understreker at boligene må konkurrere i pris med andre byggeprosjekter. Han mener Løvåshagen-prosjektet har bevist at det ikke er særlig dyrere å bygge energieffektivt.

ByBo har frist til 11. desember med å melde inn prosjektet, og det legges dermed press på byrådet med tanke på å imøtekomme ByBo sine rammebetingelser, slik at pilotprosjektet kan bli plassert i Bergen.

Les også: Varmere hus – mindre energi

Prosjektet er helt klart positivt, men en får en litt uggen følelse når det synes som om prosjektgruppen bruker miljøargumentene for å forsere saksgangen. Lignende argumenter er blitt brukt i Bergen tidligere, riktignok var det snakk om et realt luftslott, men som nesten ble trumfet gjennom på grunn av at "pillen var sukret" med miljøargumenter. ByBos prosjekt er åpenbart av en annen karakter, men likefullt brukes miljøargumentene for å løse ut tomteland.

bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism