23 november 2009

Derfor må biodiesel betale avgift


Foto skidrd
Miljøbevegelsen er sinte fordi Regjeringen kutter avgiftsfritaket for biodiesel.

- Det virker som om mange miljøvernere ikke forstår at man gjeninnfører en miljøvennlig avgift. En viktig hensikt med avgiften er å redusere miljøskader, sier Annegrete Bruvoll, forskningsleder for klima- og energiøkonomi i Statistisk sentralbyrå til E24.

Ifølge Bruvoll er det svært gode grunner til at biodiesel ilegges de fleste avgiftene som er ilagt bensin og diesel.

Drivstoffavgiften ligger på om lag 5 kroner. Av dette er bare 80 øre CO2-avgift, noe biodiesel fremdeles er fritatt fra. Resten av avgiftene er knyttet til andre skader som bilkjøring påfører samfunnet.

Ifølge en utredning fra 2007 går halvparten av avgiften til å dekke ulykkeskostnader. Køer tilsier ytterligere 1 krone, mens andre miljøskader som støy og lokale utslipp også tilsier ytterligere 1 krone.

- Dette er ikke en avgift som er pålagt for å skaffe inntekter til staten, slik som momsen er. Drivstoffavgiften skal bidra til at drivstoffprisene reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene av bilkjøring.

Makro og politkk | E24

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism