05 desember 2009

7,5 milliarder i året for å innfri klimamålene

Gjennom klimaforliket forplikter Norge seg til å kutte 20 prosent av innenlandske utslipp innen utgangen av 2020.

Ifølge beregninger fra SSB-forskerne Taran Fæhn og Annegrete Bruvoll vil kuttene koste 7,5 milliarder kroner årlig, skriver VG.

Fra 2008 til 2020 vil den totale summen tilsvare 17.000 kroner per innbygger.

DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism