05 desember 2009

Når ikke egne energikrav

Det nye energiattestsystemet gjelder alle boliger og næringsbygg som selges eller leies. Attesten viser bygningens energistandard, men det viser seg at det slett ikke er enkelt å oppfylle de strengeste kravene. Det får Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) selv erfare, for selv etter en omfattende rehabilitering makter ikke energidirektoratet å særlig høy score.

- Dette er et bygg fra 1964, og Riksantikvaren har gitt oss en del rammebetingelser som gjør det vanskelig å få en høyere energiklasse. Det har gitt oss begrenset frihet til endringer som kunne hatt en positiv innvirkning, sier avdelingsdirektør Gunn Oland i NVE.

- Ut ifra en helhetstankegang kan det være vel så fornuftig å sette i stand et gammelt bygg, selv om en da ikke oppnår energiklasse høyere enn B eller C, enn å bygge nytt og oppnå energiklasseA. Gjenbruk av materialer gjør at det kan være gunstig. /../ Dette er en skala hvor det for eldre bygg er veldig vanskelig å oppnå klasseB. Men vi er en aktiv leietager, og viser interesse og engasjement for å få en god energimessig løsning, sier Oland.

Aftenposten Bolig

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism