05 desember 2009

Internasjonale rammebetingelser for norsk klimapolitikk

En ny rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 gjennomgår viktige internasjonale virkemidler som påvirker og vil påvirke norsk klimapolitikk framover.

Etatsgruppen Klimakur 2020 skal vurdere ulike tiltak og virkemidler for å oppnå de nasjonale målene om å redusere utslippene av klimagasser med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Som en del av dette arbeidet har Klimakur 2020 laget en rapport med en gjennomgang av hvilke internasjonale virkemidler som vil påvirke utforming av norsk klimapolitikk framover.

Rapporten omtaler blant annet den nye klimaavtalen som forhandles i FN og EUs klima- og energipakke. Du finner informasjon om det nye kvotesystemet, krav til CO2-utslipp fra personbiler, karbonfangst og -lagring, drivstoffdirektivet og fornybardirektivet.

Rapporten vil være nyttig for alle som skal følge klimatoppmøtet i København eller er nysgjerrige på Norges internasjonale rammebetingelser og andre lands klimapolitikk.

Les merOljedirektoratet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism