14 desember 2009

Spikeren i kista for håndverket


Foto: nicdafis
Piet Jensen, håndverker og yrkeslærer ved Fyresdal VG Steinerskole, skriver et debattinnlegg med tittelen "Det finnes ingen håndverksutdanning i Norge!" I beste fall blir man montør, i verste fall havner man på oppfølging i NAV.

Jensen skriver blant annet:
For et par år siden ble jeg, ved skjebnens ironi, selv yrkeslærer og tilknyttet en nystartet byggelinje med fordypning i miljøvennlige byggeteknikker ved en videregående skole i Telemark.

Å starte opp en yrkeslinje fra grunnen av, er en svært krevende øvelse, som tar mye tid og krefter. Det gir imidlertid et enestående innblikk i utdannelsens innhold og oppbygging, som i sin tur også er med på å blotlegge dens svakheter.


I motsetning til den norske «eksperiment-skolen», hvor reformiveren har vært omvendt proporsjonal med resultatene fra de nasjonale prøvene (PISA, m fl.), forekommer de danske tekniske skolers opplegg nesten statisk. Her starter man med et 20 ukers grunnkurs, som må være gjennomført før man kan søke læreplass.

I de 3,5 - 4 år læretiden varer, må man tilbake på skolebenken 5 x 6 uker for å få den nødvendige yrkesteori, innen man kan gå opp til svenneprøve. Denne avvikles hvert år samtidig over hele landet, under overvåking av sensorer. Lærlingene får lønn i læretiden og begynner ikke utdannelsen før de har læreplass, i motsetning til de norske elevene, som etter 2 år på videregående (uten lønn) risikerer å stå uten opplæring i bedrift.
/../
Skyldes det over-reformivrige ministre eller rett og slett inkompetanse at håndverksopplæringa havnet på dette blindspor?

Uansett årsaken, burde håndverksbransjen ha ropt varsku for lengst; - for de kan da umulig være tjent med denne utvikling, eller rettere - avvikling, som det i realiteten er tale om?
/../
Hvis bransjen stadig vekk har yrkesstoltheten i behold, samt tar seg selv og sine tradisjoner på alvor, bør de snarest ta saken i egne hender. Kvitte seg med den offentlige, skakkjørte modellen og heller etablere sitt eget opplæringsløp.
Her kan gjerne den danske, godt utprøvde modellen være et utgangspunkt for en nødvendig diskusjon om framtiden til den norske yrkesutdanningen.


Byggmesteren på nett

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism