20 januar 2010

Drar i gang "arkitekturstafett"

Bergensfirmaet HLM arkitektur feiret 10 år fredag 15. januar med å dra i gang en "arkitekturstafett" der målet er at fremtidens byggherrer skal forvente mer av arkitektonisk kvalitet i Bergen. HLM oppfordrer alle arkitektkontor i byen til å invitere en skoleklasse til sitt kontor og fortelle om et prosjekt eller et valgt arkitektonisk tema.

Ideen har sprunget ut av kontorets interne diskusjon om temaet "arkitektonisk kvalitet". Arkitektur skapes i et samspill mellom flere deltakere og svarene på spørsmål om hvilke parametre som skal til for å skape arkitektur av høy verdi vil variere etter hvem man spør. En av kontorets konklusjoner er at forventningene til arkitekturen er utslagsgivende for resultatet. Et vokabular og en bevissthet om arkitektur bør ligge i bunn.

Kompetansemålene for grunnskoleutdanningen i arkitektur er skyhøye og et av målene for utdanningen er blant annet at en elev etter 10.-klasse skal kunne: "samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger". (mer info om dette på. Å investere i ungdommen er å investere i fremtiden – også når det gjelder arkitektur.

hlm arkitektur as

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism