25 februar 2010

Byutviklingen i Solheimsviken, Bergen

Bergens Arkitektforening er bekymret for utviklingen i Danmarksplassområdet. Rundt 60 arkitekter har signert en bekymringsmelding, som er sendt til byråd for byutvikling, næring og klima.

Arkitekter er bekymret for utviklingen i Danmarksplassområdet på følgende tre områder:

Miljø
Danmarksplass tåler ikke en byutvikling som bidrar til økt biltrafikk og mer luftforurensning. En forverring av luftkvaliteten er uakseptabelt. Vi ønsker heller ikke at bygningskorridoren langs motorveien skal forlenges slik at den visuelle kontakten med sjøen reduseres.

Forvaltning
Vi er bekymret for at planlagt utbygging ikke samsvarer med krav til ansvarlig forvalting av lovverket. Vi setter spørsmålstegn ved om det er forsvarlig og formålstjenlig for samfunnet at søknaden om å bygge ut 50 000 kvadratmeter med bank, hotell og messesenter behandles uten at det foretas en konsekvensutredning.

Politisk vilje
Vi er stolte over at Bergen kommune har etablert klimaforum, klimaplan og egen klimasjef. I tillegg har byrådet i Bergen uttrykt stor vilje til å gjennomføre tiltak for et klimanøytralt bysamfunn på flere viktige områder innen transport, kollektivtilbud og parkeringspolitikk.

Vi er bekymret for at planen for Danmarksplass/Solheimsviken ikke samsvarer med byrådets uttalte målsettinger for en fremtidsrettet byutvikling som bidrar til å redusere miljøbelastningene for byen!

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism