25 februar 2010

24 etasjer i Nydalen

Byutviklingskomiteens i Oslo har godkjent et 24 etasjer og 77 meter høyt bygg på Gullhaug torg. Det var flertallet fra komiteen, bestående av byrådspartiene Høyre og Frp, sammen med SV.


Bygget er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter.

I reguleringsplanen ligger det at Gullhaug torg stenges for gjennomkjøring for biler, taxiene forsvinner og kun bussen får passere. Torgdekket vil bli enhetlig, og det skal åpnes ned mot Akerselva.

Byrådssekretær Ståle Hagen (H), i byrådsavdelingen for byutvikling tror bygget vil styrke Nydalens identitet.

- Bygget blir liggende relativt lavt i terrenget, og vil ikke bli så dominerende, men det vil markere Gullhaug som sentrum i Nydalen. Fotavtrykket er bare 120 kvadratmeter, og det vil heller ikke kaste skygge mer enn fem minutter ett sted, sier Hagen.

Han mener bygget skiller seg klart fra andre høyhus, og at vedtaket ikke gjør det lettere å bygge høyt i Oslo.

- Vi har en veldig streng høyhusplan, som sier at det ikke skal bygges over 42 meter. Men i enkelte områder er det åpnet for noe høyere bygninger, som for eksempel rundt Oslo S og i Bjørvika. Dette bygget er spesielt, og skiller seg ut ved at det er slankt og skulpturelt. Dette er på ingen måte et nytt Oslo Plaza, sier Hagen.

Utbyggeren Avantor er naturlig nok godt fornøyd med at reguleringsplanen er vedtatt, etter å ha jobbet med prosjektet i ni år. I følge direktør Christian Joys vil arbeidet med rammesøknaden igangsettes umiddelbart, og den forventes innsendt til Plan- og bygningsetaten sensommer 2010.

Nydalen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism