27 februar 2010

Universell utforming av uterom

Hvordan skape gode og universelt utformede uteområder rundt flerbolighus? Veilederen "Universell utforming av uteområder ved flerbolighus" skal inspirere til god planlegging av felles utearealer i flerbolighus som blokker, rekkehus og eneboliger i rekke.

Veilederen er rikt illustrert med mange eksempler. Den fokuserer på atkomst, parkering, inngangspartier, leike- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget.

Ifølge psykologien lever vi mennesker i to verdener: Den indre, personlige med tanker, følelser, opplevelser og minner. Den andre er vår fysiske, ytre verden. Her er vi sosiale og kommuniserer med andre mennesker. Koblingen mellom de to verdenene skjer gjennom sansene. Vi påvirkes når vi kommuniserer med hverandre, men påvirkes også av omgivelsene rundt oss.

De fysiske omgivelsene, naturen og det grønne som rekreasjon er en viktig premiss for god utforming av uteområder. Mennesker trives best i landskapsformer som er åpne og lett å orientere seg i. Mange finner glede og energi i hagearbeid, fordi det kan gi både fysisk trening, kontakt med naturen og stimulere sansene våre. Veilederen kan bidra til å utforme våre utearealer slik at flest mulig kan bruke dem uavhengig av funksjonsnivå.

Univ. utforming

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism