27 februar 2010

Luksusforbruk av strøm i hytter

De siste fire årene har fritidsboliger økt sitt strømforbruk med 30 prosent. Det kan føre til at prisene presses opp og kraftforsyningene blir ustabile.

- Det er veldig frustrerende. Det økte forbruket i fritidsboliger vil gå direkte ut over industrien dersom det ikke kompenseres for i form av økt produksjon, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen til Bergens Tidende.

Et av tiltakene politikerne bør vurdere er størrelsesbegrensning på nye hytter, mener industrisjefen.

- Det har en negativ psykologisk effekt at én gruppe i befolkningen får sløse med strømmen mens andre strammer inn og gjennomfører enøktiltak, sier energiekspert Kjell Gurigard.

Gurigard tror ikke arealbegrensning vil la seg gjøre. I stedet foreslår han et tak på strømforbruket gjennom en sperre i sikringsboksen som for eksempel forhindrer at det brukes mer enn 8000 kW, uansett hvor stor hytten er.

Samtidig som strømforbruket til hytter går opp, har forbruket i boliger gått motsatt vei. Hytteforbruket utgjør imidlertid bare om lag 1,3 prosent, av det totale strømforbruket i husholdningene i norske kommuner, ifølge tall fra SSB.

bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism