11 februar 2010

Filmserie om lavenergiboliger og passivhus

Denne filmserien fra Husbanken er nyttig for alle som skal planlegge, bygge, rehabilitere eller bo. Gode energiløsninger krever kunnskap, engasjement og etterspørsel hos alle som påvirker utviklingen.

Hvorfor bygge lavenergibolig


Bygge lavenergibolig - Håndverker


Lavenergi rekkehus, Stavanger


Lavenergiboliger

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism