22 februar 2010

Universell utforming er leietakers ansvar - nenyheter.no

Foreløpig gjelder kravet om universell utforming bare for nybygg og hovedombygninger, men de nye kravene vil få betydning for eldre bygg etter hvert. Denne hjemmelen skal benyttes til skrittvis og prioritert innføring av krav til eksisterende bygg frem mot 2025.

Universell utforming gjelder både parkering, hovedinngang, heiser, brannsikring, luftkrav, lydkrav osv. Det stilles helt konkrete krav, eksempelvis om ett tilgjengelig handicaptoalett i hver etasje.

For private bygg med private leietakere, vil kravene bli innført skrittvis og i prioritert rekkefølge i løpet av de kommende årene.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven paragraf 9, er det "virksomheten" som er ansvarlig for å oppfylle kravet. Regjeringen har lagt til grunn at ”virksomheten” betyr at det er leietaker som er ansvarlig, ikke utleier.

nenyheter.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism