19 februar 2010

Skal utrede høyhastighetsbaner


TGV har i en år-rekke sørget for raske togforbindelser i Frankrike.
Foto: extranoise
Samferdselsdepartementet har nå gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede høyhastighetsbaner i Norge. Mandatet ble presentert på en egen pressekonferanse 19.februar.

Les også: Høyhastighetsbane kan bli lønnsomt

Utredningen skal basere seg på fire ulike alternativer, fra å videreføre dagens nett til å foreslå strekningsvise utbygginger. De siste skal omfatte strekningene Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Gøteborg, Oslo Stockholm og Bergen-Haugesund-Stavanger. Utredningsarbeidet vil bli utlyst som en internasjonal anbudskonkurranse, og budsjettet er på 50 millioner kroner.

Les også: Tog 10 ganger bedre for klimaet enn fly

Høyfartsutredningen skal danne en del av grunnlaget for neste rullering av Nasjonal transportplan.


Jernbaneverket

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism