18 april 2010

Høyden reduseres - nytt rådhus i Tønsberg


Reiulf Ramstad Arkitekter og Ola Roald Arkitektur vant konkurransen om det nye rådhuset og NAV-senteret i Tønsberg. Dette skjedde allerede i 2008, men Riksantikvaren leverte i fjor høst innsigelse på høyden. Riksantikvaren mente bygget ville bryte de bevaringsverdige siktlinjene i middelalderbyen. Høyden på rådhuset måtte reduseres.

Dialogen med Riksantikvaren har vært god, men innsigelsen mot høyden ble opprettholdt. Det var likevel enighet om å fortsette dialogen i håp om å komme frem til en omforent løsning.

- På bakgrunn av innsigelsen og formøtene, hadde våre folk, sammen med arkitektene og konsulentene, klart å redusere den totale høyden på rådhusbygget med ca 8 meter, forklarer rådmann, Trond Stenhaug.

I møtet med Riksantikvaren ble "nye" rådhuset vist som montasje inn i siktbilder av Tønsberg. Bildene viser at høydereduksjonen har stor betydning for bysilhuetten.

- Vi opprettholder 10 etasjer. For å få dette til, flytter vi en del av de tekniske installasjonene, som til nå har ligget på toppen som en slags 11 etasje, ned i kjelleren. Med det reduserer vi høyden på bygget med 4 meter. Videre reduserer vi høydene i alle etasjene noe slik at vi samlet oppnår en totalreduksjon på 8 meter.

Tønsberg kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism