04 mai 2010

Passivhus er ikke nødvendigvis bedre for miljøet

Da Multiconsult/Byggforsk la fram en rapport om passivhus i mars i år, slo kommunalminister Liv Signe Navarsete fast at mer energieffektive bygg er en forutsetning for å bedre klimaet og miljøet. Rapporten konkluderte med at passivhus kunne innføres som forskriftskrav allerede om fem-seks år.


En svensk rapport, skrevet av tre forskere ved Chalmers universitet i Göteborg, og Malmö Högskola, kommer imidlertid til en annen konklusjon. Rapporten sammenligner energiforbruk og miljøpåvirkning fra vanlige hus og passivhus. Passivhusene har riktignok lavere energiforbruk enn vanlige hus, men de bidrar like mye til global oppvarming.

Grunnen er at passivhus må ha relativt stor andel elektrisitet som varmekilde. Bare hvis denne varmekilden erstattes med fjernvarme, blir passivhusene klart bedre (Her bør det nok bemerkes at markedet for strøm er anderleds i Norge, men med et felles kraftmarked utjevnes disse forskjellene). I forhold til miljøpåvirkningen er derimot passivhusene dårligere på en del andre områder.

Et sammendrag av rapporten er presentert i det svenske tidsskriftet Samhällsbyggaren nr 2-09. Rapporten «Illustrating limitations of energy studies of buildings with LCA and actor analysis» er i sin helhet presentert og kan kjøpes fra Building Research & Information.

Byggmesteren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism