05 mai 2010

Elbilen – en løsning med komplikasjoner

Selv om så mye som 10 % av person­bilene i Norge blir elektriske i 2020, vil det bety lite for strømforbruk og CO2- utslipp. Med dagens rammebetingelser vil imidlertid statens årlige inntekter fra kjøp og bruk av personbiler reduseres med 4 milliarder kroner.

En økt elbilandel fra 1 % i 2010 til 10 % i 2020 kun øker elbilenes andel av nasjonalt strømforbruk fra 0,04 % til 0,44 %. I 2020 vil elbilene bruke om lag 530 GWh per år. En satsing på elbiler vil således ha liten betydning for totalt nasjo­nalt strømforbruk.

10 % elbiler i 2020 vil redusere bensin- og dieselforbruket fra personbilparken med 177 mill. liter og årlige CO2-utslipp med ca. 441 000 tonn. Det tilsva­rer ca. 0,8 % av de nasjonale CO2-utslippene i 2007 – altså en beskjeden reduksjon i nasjonal målestokk.

Virkningene på statsfinansene av økt inn­slag av elbiler på vegene blir betydelige dersom rammebetingelsene ikke endres. Årlig inntekts­reduksjon vil øke fra 850 mill. kr i 2010 til nes­ten 4 mrd. kr i 2020.

Kilde: Samferdsel

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism