08 juni 2010

Miljøpris til Frederica Miller

Oslo miljøpris 2010 tildeles en kvinnelig arkitekt som i over 30 år har glødet for å få økologi innarbeidet som en naturlig del av arkitektfaget. I tillegg fikk Siri Haavie og Stein Stoknes hederlig omtale for sitt arbeid med å bevare skole- og parsellhager og bygging av Oslos første passivhus.

Frederica Miller har i over 30 år glødet og arbeidet for å få økologi innarbeidet som en naturlig del av arkitektfaget. Allerede som student satt hun sammen sin egen studieplan på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for å få til et arkitektstudium med økologi som innfallsvinkel (1978-83). Etter endt studium fant hun ingen arkitektkontorer som var opptatt av økologi. I 1984 startet hun og 3 andre arkitekter derfor et eget arkitektkontor i Oslo - Hybris, nå kalt Gaia. Der arbeider hun også i dag. Hun har valgt å kun tegne og bidra til miljøvennlige bygg i sin arkitektkarriere. I sine prosjekter har bl.a. energiøkonomisering, varmeisolering, naturlig ventilasjon, sunne materialer, lokal vann- og avløpshåndtering, livsløpsperspektiv, bevisst forhold til omgivelsene og et samspill med de naturgitte forhold vært i fokus ved valg av løsninger.

Da Frederica Miller var i starten på sin karriere var tankene om økologisk byggeri, medvirkning og miljøbevisste arkitektløsninger ikke gjengs tankegods - hverken hos kollegaer eller kunder. Nå har tidene endret seg og miljøvennlig arkitektur er et mer akseptert fagfelt. Pionerer og ildsjeler som Frederica er helt nødvendig både for å drive frem endringer i samfunnets oppfatninger og for å besitte nødvendig kompetanse når samfunnet er modent til å ta det i bruk.

Etablering av økologisk forum og NABU – senere EcoBox
Hun var en av ildsjelene bak Oslo arkitektforenings Økologiske forum (1988) og opprettelsen av Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling (NABU) (1994 -95). Etter tre år som forsøksprosjekt ble NABU en permanent del av Norske arkitekters landsforbund og Frederica Miller ble da leder i NABU de første årene (1996 - 98). NABU har utviklet seg til det som i dag heter EcoBox. Frederica Miller har vært en viktig bidragsyter til at EcoBox i dag er et miljøfaglig kompetansesenter for bygg og byplanlegging.

Medvirkning som metode
Hun har vært en kapasitet og forkjemper for medvirkningsprosesser og ledet en rekke verksteder/charetter. Hun har vært opptatt av å bruke verkstedsformen i sitt arbeid for å sikre nødvendig tverrfaglighet for å møte økologiske og miljømessige utfordringer. Et eksempel er verkstedet hun arrangerte da hun var prosjektleder i NABU om Groruddalens fremtid. Her ble beboere, politikere og byråkrater invitert til å se på muligheter for Groruddalen. Mange av disse tankene er nå innarbeidet i Groruddalssatsingen som nå pågår.

Inspirasjon for andre arkitekter
Frederica er opptatt av at en miljøbevisst holdning skaper miljøbevisste handlinger. Hun har et stort miljøfaglig nettverk nasjonalt og internasjonalt og holder seg miljøfaglig oppdatert, bl.a. gjennom nettverket til Gaiaarkitektene - Gaia-International.

Hun har lang erfaring fra økologisk bygging og planlegging i Norge, og har blant annet arbeidet med bærekraftige boligområder, byøkologi, skoler og gårdsbruk. Hun er en inspirasjon for arkitektmiljøet ved å ha klokketro på bærekraftige løsninger. Gjennom årene har hun holdt uttalige forelesninger om temaet.

Prosjekter i Oslo
I Oslo realiseres nå miljøboliger på Røa. Dette er det største massivtrehus i Oslo med 4 etasjer, jordvarme, bra CO2-regnskap, naturlig ventilasjon, energieffektive løsninger, nyttevekster og hønsehus.

Tidligere har hun bl.a. bidratt ved omregulering av Hauskvartalet (Hausmania) og ved miljømessig utbedring av bygården Markveien 13 og St. Halvards plass 2. Hun var også engasjert som konsulent i flere stadier i utviklingen av Pilestredet Park.

Hun har skrevet boka "Levende hus, om miljø- og ressursvennlig bygging".

Kilde: Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism