07 juni 2010

Fornybar energi: Norges neste industrielle eventyr

Det globale nye fornybarmarkedet er foreløpig politisk styrt og politisk drevet. Uten støtteordninger i startfasen, blir fornybarproduksjonen begrenset.

Norsk Industri mener det realistisk sett er som teknologipilot og teknologileverandør Norge kan gjøre en forskjell internasjonalt de nærmeste årene – det er her mulighetene er størst for norsk industri.

I mangel av et velutviklet hjemmemarked er det svært viktig at bedrifter kan kvalifisere teknologi gjennom test- og demonstrasjonsprogram og piloter. Dette fordrer et teknologiutviklingsprogram på minimum 500 millioner pr år.

Basert på erfaringen fra maritim sektor, vannkraft, olje og gass, har Norge forutsetninger for å bli verdensledende på offshore vindkraft. Norske myndigheter må bestemme seg for å legge til rette for dette. Som en del av en slik beslutning må det umiddelbart utvikles blant annet et teknologikvalifiseringsprogram for off-shore vind og sikres rammevilkår som bidrar til at Statoils første flytende vindkraftpark blir lagt til Norge.

Norges velferd er bygd på energiressurser – vannkraft, olje og gass. Vi har store fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann. Det vil være et uforståelig brudd med fortiden om vi velger bort å bruke de nye, fornybare energiressursene til å bygge landet videre.

Kilde: Norskindustri.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism