02 juli 2010

Bil mer miljøvennlig enn tog?

Hvis du skal regne ut utslippene fra en bil, må du se lengre enn til eksosrøret. Bilfabrikken slipper også ut klimagasser, og det samme gjør boreplattformene og raffineriene som lager bensin til bilen. Også anleggsmaskinene på veiene bidrar med sitt.

Regner du med alt dette, så blir de samlede utslipp fra en vanlig dieselbil faktisk nesten en halv gang høyere enn målt bare fra eksosrøret, kan rapporten fra Vestlandsforskning fortelle.

Jernbane og forstadstog er ikke så miljøvennlige som ryktet vil ha det til. Infrastruktur som skinnegang, inngjerding og overganger står faktisk for mesteparten av utslippene fra tog, forteller en av tabellene i rapporten.

Utslippet fra tog er beregnet til om lag 41 gram per passasjerkilometer, mot bare 30 gram per passasjerkilometer fra en bil på langtur, vel og merke hvis den går på etanol som er produsert av sukkerrør i Brasil.

En elbil klarer seg enda bedre enn en etanolbil. Den har utslipp som bare blir slått av trikken, og da bare på korte reiser. På langturer er elbilen den overlegne utslippsvinneren foran alle andre transportmidler, viser beregningene fra Vestlandsforskning.

Selv om strømmen til batteriene kom fra varmekraftverk, ville utslippene bli mindre ved den effektive forbrenningen av gass, kull eller olje her enn om forbrenningen skulle skje i sylindrene til hver enkelt bilmotor.

Rapporten ligger fritt tilgjengelig, sammen med et nedlastbart program som lar deg søke i databasene med grunnlagsmateriale.

Referanser:

Morten Simonsen: Transport, energi og miljø. – Sluttrapport, Vestlandsforskning.

Kilde: forskning.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism