27 juli 2010

Eksport tross vannmangel

Samtidig som mange frykter kraftkrise og dyr strøm til vinteren, fortsetter produsentene å eksportere kraft ut av landet. De syv første månedene i år har norske kraftselskap netto eksportert 1,5 terrawattime (TWh). Bare i månedene april og mai ble det importert mer kraft enn det som ble solgt til andre land. Dette viser en oversikt utarbeidet av Norsk Industri basert på månedsstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samt ennå ikke publiserte julitall fra Statnett. - Dette bør ikke overraske noen. Kraftselskapene har ingen andre forpliktelser enn å selge strømmen når de får godt betalt for den. Slik fungerer markedet. Vi har fraskrevet oss ansvaret, sier Sps energipolitiske talsmann Ola Borten Moe. Han spår "grisedyr" strøm til vinteren.

Rødgrønne energipolitikere setter nå spørsmålstegn ved ulike sider av dagens energilov - en lov som åpnet for langt mer markedsøkonomi innen kraftsektoren enn i tidligere tider. Regjeringen er nå i gang med å forberede en evaluering av hele loven. Signaler fra regjeringspartiene gir en klar pekepinn om at gjennomgangen kan ende opp med mer statlig styring.

Kilde: Aftenposten.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism