24 juli 2010

Stokkøya sjøsenter


Foto: aslakr
Stokkøya sjøsenter ligger på stranda Hosnasand, utenfor Fosenhalvøya i Trøndelag. Sjøsenteret var tidligere driftsbygning på gården Botnan, men er brukt til overnatting, oppholdsrom og serveringssted. Fra 2005 til 2009 ble det bygget kystboliger, fritidsboliger i åsen bak stranda samt en strandbar som fungerer som et møtested for hyttefolket, og etter hvert andre besøkende. I begynnelsen av mai 2009 ble siste skudd på stammen tatt i bruk, SUB-lugarene (Sov Under Bakken).

Forbildet for SUB-hyttene er de gamle jordkjellerne til gården, men med åpne glassdører ut mot havet. Lugarene ble gravd ned i sanden for å dempe virkningene av inngrepet. Bygget er primært utført i betong og glass, men er innredet med mykere innslag av diverse tekstiler og seilduk . Hvert av SUB - husene har individuelle uttrykk, med gjenbruk av gjenstander og retrodesign. Det er lagt opp til universell utforming med mulighet for bruk av rullestol i alle enhetene og fellesrommene.

Kysthusene som er nominerte er vurdert som enestående eksempler på hyttebygging tilpasset stedets og terrengets tåleevne. Hele senteret ses også som eksempel på stedsutvikling som gjennom sin arkitektur og landskapstilpasning har skapt en attraksjon i regionen. Standarden er nøktern, men er allikevel av en høy arkitektonisk kvalitet og kjennetegnes av konsekvent bruk av miljøvennlige materialer.

Strandbaren er bygd på murene av en gammel sementfabrikk. Bygget består av store glassflater ut mot havet. Mye av treverket som er benyttet er hentet fra egen skog.

Kilde: Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism