05 juli 2010

Kraftledning i Hardanger

For noen dager siden kunne statsminister Jens Stoltenberg meddele at Arbeiderpartiet vil gi Statnett konsesjon til å bygge kraftledning mellom Sima og Samnanger. Den vil gå fra Sima transformatorstasjon i Eidfjord kommune, via Ulvik, Granvin og Kvam til Samnanger transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger kommune. Total lengde blir 92,3 km.

Statsministerens hovedargument er at dette er nødvendig for å sikre trygg strømtilførsel til bergensregionen. Det er en sannhet med betydelige modifikasjoner. Grunnen til det høye kraftbehovet er nemlig olje- og gassektoren, hvor installasjonene ute i Nordsjøen i økende grad får elektrisk energi fra land.

En kraftledning gjennom fjordlandskapet fortjener betegnelsen visuell forurensning, og etter prinsippet om at forurenser skal betale bør ekstraregningen, for den sjøkabelen som bør erstatte luftspenn på deler av strekningen, sendes til olje- og gassektoren. De tjener som kjent bra med penger.

Denne illustrasjonen, laget av aksjonen Bevar Hardanger, viser hvor monstermastene er tenkt plassert i fjordlandskapet:


Stoltenberg påstår at Regjeringen har hatt en "grundig prosess", og at ulike alternativer har vært vurdert. Påstanden står i et merkelig lys all den stund Bergens Tidende har dokumentert at aktuelle, alternative løsninger ikke har vært vurdert.

Les også Trist dag for Hardanger på bt.no

Signer opprop mot utbyggingen.

Statsnetts rapporter:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism