09 august 2010

Norge mangler utdanning i vernerestaurering

Norge mangler opplæringstilbud for restaurering av vernete bygninger. Byggenæringens Landsforening mener myndighetene har sviktet når det gjelder å legge til rette for opplæring av håndverkere.

— Det hjelper lite med mer penger til istandsetting av fredete hus når det ikke finnes kompetanse til å utføre restaureringsarbeidet, sier Lågøyr til Nationen.

Lågøyr viser til at Norsk Kulturarv, riksantikvar Jørn Holme og en rekke stortingspolitikere har påpekt at det må settes inn betydelige ressurser for å redde den norske bygningsarven fra forfall.

— Det kan bli nesten umulig å redde deler av den norske bygningsarven, fordi myndighetene ikke har satset på opplæring av håndverkere til restaurering og bevaring av fredete og verneverdige bygninger i Norge, sier Lågøyr.

Byggenæringen vil ta kontakt med både Miljø-, Kunnskaps-, Kommunal- og Kulturministeren om saken, med tanke på få i stand et utdanningstilbud innen restaurering allerede til neste år.

— Vi ser for oss en desentralisert utdanning. Ressursene finnes i små miljø rundt omkring; som Røros, Maihaugen og på Dovre. Men det er viktig å få disse samordnet i et nasjonalt system, noe som blir en kampsak for byggenæringen framover.

Nettstedet «Bygg og bevar» etabeleres, som er en markedsplass med oversikt over de håndverkerne som har kompetanse på restaurering rundt om i Norge.

Ryggraden til nettstedet blir et kvalitetssikret register. Bedriftene registrerer sine kompetanseområder og beskriver referanseprosjekter. Informasjonen blir søkbar fra en nettportal med informasjon og inspirasjon for både det private og det profesjonelle markedet. Her kan både utførende, produktleverandører eller de som kan selge rådgivingstjenester registrere seg.

Kilde: Nationen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism