21 oktober 2010

Miljøtiltak kan virke mot sin hensikt

Fortetting av byene kan begrense utslipp fra persontransport, men de samme faktorene kan bidra til økt omfang av fritidsreiser, sier forsker Kristin Linnerud til Aftenposten.no.
Den positive effekten av at folk bruker mindre energi på hverdagsreiser ved å bo sentralt, blir langt på vei opphevet ved at de samme personene reiser mer på fritiden:
  • De som bor nært sentrum, bruker mindre energi på hverdagsreiser. En person som bor 15 kilomter fra bykjernen, bruker i snitt 1620 kilowattimer (kwh) mer i året på hverdagstransport enn de som bor i bykjernen.
  • De som bor tett, reiser mer på lange flyreiser på fritiden. En familie på fire som bor i blokk på Majorstua vil i snitt bruke 6422 kwh (1605 per pers) mer på fritidsreiser enn om den tilsvarende familien bodde i et villastrøk i Bærum.
  • En familie på fire som bor i hus med hage, bruker i snitt 3640 kwh mindre på fritidsreiser enn en tilsvarende familie som ikke har tilgang til hage.

Tilsvarende funn er også gjort i en undersøkelse fra København fra 2006.

Kilde: Aftenposten.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism