24 november 2010

Har syklet inn 250 millioner

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Et notat fra Helsedirektoratet viser nå hvordan økt aktivitet kan anvendes i samfunnsøkonomiske analyser.

Kjartan Sælensminde i Helsedirektoratet har sett på effekten av flere leveår og bedre livskvalitet ved den økte syklingen. Han har da kommet fram til en gevinst i kroner per syklet kilometer. Han anslår den velferdsmessige økonomiske verdien av den økte syklingen til 250 millioner kr per år for ykkelbyene; Mandal, Grimstad, Notodden, Sandefjord og Kongsberg.

Det er satset ekstra på sykkel i disse byene, dels med bygging av nye sykkelanlegg, og dels med informasjon om sykling og sykkelmuligheter. Fokus på denne satsingen har vært sykkelglede i hverdagen.

Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism