24 november 2010

Fremtidens veitog

Det EU-finansierte Sartre-prosjektet har som mål å utvikle, teste og vurdere teknologi for biler som kan kjøre selv i lange veitog – det vil si kolonner - på motorveier. Dette skal kunne forbedre trafikkflyten, redusere kjøretiden, øke sjåførens komfort, redusere ulykker og forbedre drivstofforbruket.

Sartre-teamet tar nå sikte på å gjennomføre den første utviklingstesten av enkeltspors kolonnevei innen utgangen av 2010.Filmen viser en simulatorbasert testing på Tecnalia testbane i Bilbao, Spania. Simuleringen har gitt teamet mulighet for å vurdere i detalj sjåførrespons både når de deltar i veitog og kjører selvstendig i et miljø der veitog opererer.

Sartres nettsted: www.SARTRE-project.eu

Kilde: Bilnorge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism