24 november 2010

– Kan ikke fortsette å bygge inn fukt

Byggforsk og Trefokus arrangerte et seminar der de presenterte hovedresultatene fra forskningsprosjektet om hvordan trekonstruksjoner kan benyttes ved passivhusbygging.

Det må bygges utenfra og innover, eller bygge under tak eller telt. Det stilles større krav til lufttetthet. Bare et tett vindsperresjikt er kun ett lag, sårbart for perforering. Dårlig utførelse får dermed mer å si ved moderne passivhusbygging.

I løpet at seminaret ble deltakerne presentert for en rekke byggtekniske detaljløsninger for blant annet ulike vegger, tak, overgang vegg/tak og grunnmur. En del svar ble gitt, men på mange områder gjenstår det å komme fram til omforente løsninger, noe ikke alle slo seg til ro med.

På seminaret ble en rekke eksempler på passivhus i og utenfor Norge presentert. Det ble understreket at mye av den passivhusbyggingen som foregår i Norge hvor Sintef Byggforsk er involvert på rådgiversida, ikke må oppfattes som anbefalte løsninger fra Byggforsk, fordi det dreier seg om forsøksbygging der ulike løsninger prøves ut.

Kilde: Byggmesteren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism