24 november 2010

Ingen sammenheng mellom muggsopp og astma og allergi

Fuktproblemer i bygninger øker risikoen for helsemessige konsekvenser som respirasjonssymptomer, astma og allergi hos både barn og voksne.

I doktorgradsavhandlingen ”Mould growth in buildings” har forsker Jonas Holme ved SINTEF Byggforsk sett på hvordan man kan øke kunnskapen om muggvekst i bygninger, og mulige sammenhenger mellom muggvekst og helseeffekter hos mennesker.

– Det kanskje mest overraskende funnet var at det ikke fantes noen sammenheng mellom muggsoppsporekonsentrasjoner i barnas soverom og astma eller allergi blant barna. Basert på disse resultatene er det ingen grunn til å utføre engangsprøver av muggsoppsporekonsentrasjon i inneluft for å identifisere risikofaktorer for astma og allergi, sier Holme.

Funnene kan tyde på at det er andre stoffer enn muggsoppsporer som forårsaker sykdom blant mennesker som oppholder seg i fuktige bygninger. I en annen publikasjon med utgangspunkt i samme studie fant man en sammenheng mellom ftalater og allergiske symptomer hos barn.

– Vi bør derfor fokusere mer på sammenhenger mellom kjemisk eksponering i innemiljøet og utvikling av astma og allergi i befolkningen for å sikre riktige, korrektive tiltak for å begrense innemiljøproblemer, sier Holme og viser til studien publisert i det anerkjente tidsskriftet Indoor Air.

Kilde: SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism